Ziekmelding

Kan een leerling door ziekte (of een andere oorzaak) niet op school komen, wilt u ons dat dan zo spoedig mogelijk laten weten? Graag voor 08.15 uur bellen zodat de lessen hier geen hinder van ondervinden.

Telefoonnummer school : 040-2012347