Stichting Ouderbijdragen

De stichting heeft ten doel, het innen en beheren van de jaarlijkse ouderbijdragen van ouders en verzorgers van leerlingen van Basisschool Agnetendal te Valkenswaard.

De stichting besteedt de gelden zoals omschreven in de schoolgids en het activiteitenplan van de oudercommissie en de begroting.
  
De stichting bestaat uit de volgende leden:

* E. Verspuij, penningmeester 

* Leraar Agnetendal MT

* 2 ouders uit de oudercommissie
 
De afrekening en begroting van ieder boekjaar worden door het bestuur van de stichting vastgesteld en goedgekeurd.
 
Het bestuur vraagt ieder jaar aan enkele ouders om de cijfers van de stichting te controleren en beoordelen. 
 
De stichting komt twee keer per boekjaar bij elkaar en hier worden uiteraard notulen van gemaakt.
 
Wanneer ouders vragen hebben over de stichting of de financiële verantwoording dan kunnen ze zich richten tot de voorzitter of penningmeester. Mochten er meerdere ouders behoefte hebben aan toelichting dan zal de stichting hiertoe een informatie avond organiseren.