Oudercommissie

Doelstelling:

Het doel van de oudercommissie  is het coördineren van activiteiten waarbij ouders betrokken zijn. Een en ander in overleg met het team. De oudercommissie  bestaat uit minimaal 8 ouders met een eigen taak. Men vertegenwoordigt daarbij ook één van de groepen.

De oudercommissie is lid van de Nederlands Katholieke Oudervereniging.

Groep Leerkrachten Klassenouders 2020-2021
1 - 2a juf  Kim & juf Niceta Kim P.
1-2b juf Judith  Illse B. 
Instroomgroep 1c   Illse B. & Kim P.
3a juf Jolanda & juf Susan KItty D. & Nicole H.
3b juf Marret & juf Kim Claudia E.
4 juf Annemarie & juf Eva Carin O.
5 juf Eva & juf Lindsay Kim K.
6 juf Mia & juf Eline Illse B.
7 juf Janne & juf Eline Kim K.
8 juf Cathy & juf Manon & meester Max Mariska P. & Suzan W.

 Tevens vertegenwoordigen twee leerkrachten het team binnen de oudercommissie:

- Jolanda Das
- Susan de Klerk

 Taken van een klassenouder:

De klassenouder stelt zich aan het begin van het schooljaar voor aan de leerkracht(en) van de groep waarvan hij/zij klassenouder is.
Een klassenouder regelt vervoer naar activiteiten.
Als een kind 1 nacht of meer in het ziekenhuis heeft gelegen óf twee weken ziek is,  wordt er door de leraar samen met de kinderen een kaart geschreven of iets geknutseld.
De klassenouder wordt door de leerkracht gebeld bij het overlijden van een ouder/kind uit die groep. In overleg met de leraar wordt besloten wie wat regelt.
Als er een geboorte of huwelijk van de leerkracht plaatsvindt, zorgt de klassenouder samen met de kinderen voor een cadeau.
De klassenouder helpt met organiseren van de verjaardag van de leerkracht(en) en zorgt voor een cadeau.
Eventueel wordt gevraagd of de klassenouder biebboeken kan uitzoeken en terugbrengen.
Een klassenouder organiseert een aantal activiteiten mee (denk aan Kerstmis, Pasen etc.)
Een klassenouder is aanwezig bij oudercommissie- vergaderingen (ongeveer 7 keer per jaar).