Info tbv nieuwe aanmelding

Kinderen zijn welkom op de eerste maandag na hun vierde verjaardag. De kinderen kunnen gebruik maken van een wenningsperiode van 5 dagdelen. Deze dagen zijn in overleg met de leerkracht, voor de 4e verjaardag te plannen. 4 Weken voor de zomervakantie stromen er op de Dommelse scholen geen kinderen in. De 3 Dommelse R.K.-scholen hebben samen met de peuterspeelzaal de afspraak gemaakt dat kinderen die tijdens de laatste 4 schoolweken 4 jaar worden, zij op de peuterspeelzaal blijven tot de zomervakantie. Dit betekent dat deze kinderen na de zomervakantie de basisschool gaan bezoeken. Door de grote instroom van 4 jarigen moeten nieuwe leerlingen voor 1 april worden aangemeld. Dat is namelijk de datum waarop wij als school de leerlingaantallen voor het daaropvolgende schooljaar moeten doorgeven. Dat aantal is bepalend voor het aantal leerkrachten dat beschikbaar is. Schrijft u na deze datum in dan wordt per situatie bekeken en besproken met Managementteam of er nog plaats is

Samen met de peuterspeelzaal werken we binnen het traject VVE Sterk (Voor- en Vroegschoolse Educatie). De pedagogische medewerker van de peuterspeelzaal zal in de vorm van een peuterestafette de overdracht van de peuterspeelzaal naar de basisschool zo effectief mogelijke te laten verlopen. Als u hier als ouder bezwaar tegen hebt, dient u dat zelf aan te geven