Over Agnetendal

Basisschool Agnetendal wil een 5-sterren schoolgemeenschap zijn waarbij iedere ster een domein bestrijkt, samensmeltend tot een grote 5-puntige ster. In de grote ster staat de ontwikkeling centraal. Iedere punt draagt bij tot de totale schitterende ster, die we als organisatie en als persoon willen zijn. 

Doordat kinderen 5 dagen per week op school zijn, is onze inbreng wezenlijk voor de ontwikkeling. Wij streven er dan ook naar dat ieder kind zich in een veilige warme omgeving thuis voelt, competentie-ervaringen kan opdoen, zodanig dat het kan komen tot een optimale ontplooiing. Wat voor kinderen geldt, geldt ook voor alle overige betrokkenen. De mens in de organisatie is van wezenlijk belang. Iedereen doet ertoe.

Op onze school wordt met plezier geleerd door alle betrokkenen. Dit betekent dat de school een sfeer van vertrouwen, uitdaging en veiligheid uitademt. De school is een professionele organisatie die transparant is, waarbij structuur en ordening noodzakelijk is en waarbij de waarden en normen, vanuit onze katholieke levensvisie, belangrijke pijlers vormen.

In zo’n organisatie kun je leren van en met elkaar, erken je ongelijkheid, ga je daar met respect mee om en worden talenten ten volle ingezet ten behoeve van de totale ontwikkeling. De school moet dan ook een inspirerende, uitdagende, uitnodigende krachtige leer- en leefomgeving zijn.

Verder dient ons onderwijs, conform de wet, zodanig ingericht te zijn dat de leerlingen een ononderbroken ontwikkelingsproces kunnen doorlopen. Het wordt afgestemd op de voortgang in de ontwikkeling van de leerlingen, zich in elk geval te richten op de emotionele en de verstandelijke ontwikkeling, op het ontwikkelen van creativiteit, op het verwerven van noodzakelijke kennis en van sociale, culturele en lichamelijke vaardigheden waarbij de wettelijke kerndoelen richtinggevers zijn. Er mede vanuit gaan dat de leerlingen opgroeien in een multiculturele samenleving. Dit wordt vormgegeven door activiteiten die goed burgerschap en sociale integratie bevorderen.

Naast de basisvaardigheden en kennis is ook de ontwikkeling op sociaal, emotioneel en creatief terrein erg wezenlijk. Er komen veel ontwikkelingen op kinderen af waar ze mee om moeten kunnen gaan. Belangrijke attitudes zijn o.a. zelfstandig leren, probleemoplossend werken, een onderzoekende nieuwsgierige houding, samenwerken, etc. Goede methodieken en goede (onderlinge) communicatie zijn daarbij van belang.

Eén van de doelen is uiteindelijk een zelfstandig denkend mens worden dat zijn eigen verantwoordelijkheden kan en durft te nemen.

De school in beeld

In onderstaand fimpje geven we een korte rondleiding door onze school. Zo krijgt u alvast een eerste indruk van onder andere het gebouw, onze werkwijze en de sfeer op school.
Moet u binnenkort een keuze maken voor een passende school voor uw kind(eren)?
En wilt u graag een keer een kijkje komen nemen? Meld uw verzoek dan online aan en wij nemen z.s.m. contact met u op.