Februari

3 februari Studieochtend
11 februari KIJKrapporten groep 1-2
12 februari Studiemiddag
15 februari t/m 19 februari Carnavalsvakantie 2021
22 februari t/m 26 februari Oudergesprekken gr. 1-2

Maart

1 maart 1ste rapport
1 maart t/m 5 maart Rapportgesprekken gr. 3-4-5-7
4 maart 19.30 uur MR vergadering
22 maart Studiedag
31 maart Theoretisch verkeersexamen groep 7

April

5 april Tweede paasdag 2021
6 april Studiedag
13 april Praktisch verkeersexamen groep 7
20 april t/m 21 april IEP-toets groep 8
27 april Koningsdag
29 april 19.30 uur MR vergadering
30 april Studiemiddag

Mei

3 mei t/m 14 mei Meivakantie 2021
24 mei Tweede pinksterdag 2021
25 mei Studiedag
31 mei Schoolfotograaf

Juni

17 juni Studiedag
17 juni 19.30 uur MR vergadering
23 juni t/m 25 juni Kamp groep 8

Juli

1 juli 2de rapport
2 juli Studiemiddag
5 juli t/m 9 juli Oudergesprekken gr. 1 t/m 7
13 juli Studiemiddag
15 juli t/m 16 juli Musical groep 8
20 juli 08.30 - 14.00 uur Juffen/meesterdag groep 8
20 juli 18.00 - 21.00 uur Fuif groep 8 (op school)
21 juli 11.00 uur Uitzwaaien groep 8
23 juli Calamiteitendag
26 juli t/m 3 september Zomervakantie 2021

Augustus

26 juli t/m 3 september Zomervakantie 2021

September

26 juli t/m 3 september Zomervakantie 2021

Oktober

25 oktober t/m 29 oktober Herfstvakantie 2021

November

December

27 december t/m 7 januari Kerstvakantie 21-22

Januari

27 december t/m 7 januari Kerstvakantie 21-22

Februari

28 februari t/m 4 maart Carnavalsvakantie 2022

Maart

28 februari t/m 4 maart Carnavalsvakantie 2022

April

18 april Tweede paasdag 2022
25 april t/m 6 mei Meivakantie 2022
27 april Koningsdag 2022

Mei

25 april t/m 6 mei Meivakantie 2022
26 mei t/m 27 mei Hemelvaart 2022

Juni

6 juni Tweede pinksterdag 2022

Juli

25 juli t/m 2 september Zomervakantie 2022